خدمات

خدمات

  • PDF

مرکز فرهنگی گلستانیهای مقیم تهران بر آن است تا خدمات درخور فرهنگی و مذهبی را در سطح استانی و ملی ارائه نماید . خدماتی که رویکرد آنها بر اساس محورهای ذیل است :

تدوین وارائه الگویی جامع در عرصه فعالیت های فرهنگی.

پرهیز ازنگاه تک بعدی با وجود ظرفیت های فراوان فعالیت در بخش های مختلف ومتنوع.

حضور موثر و مفید نیروهای متدین و انقلابی وکارآمد در عرصه اجتماعی.

بستر سازی جهت تربیت مدیران متخصص، متعهد و کارآمد از میان جوانان ولایی و دارای روحیه جهادی.

حرکت درجهت تولید علم و نهضت نرم افزاری در بخش فرهنگ و تربیت.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۰


شما در این صفحه هستید :